4cb2466d-d2ab-4a55-8ada-7de496150edc

Glada nyheter för Flemingsbergspendlare

Tidigare i veckan rapporterade Mitt i Stockholm den glädjande nyheten att man kommer att utöka antalet avgångar på Södertäljependeln under rusningstrafik från och med måndag den 30 oktober, vilket innebär att tågen kommer att gå åtta gånger per timme.

Vi är många som bor, arbetar och studerar i Flemingsberg som någon gång har upplevt förseningar, trånga tåg, och inställda avgångar. För oss är pendelresorna en stor del av vardagen. Det är otroligt viktigt att pendlare kan ha förtroende för pendeltrafiken, och därför är nyheter likt dessa mycket välkomna.

De positiva nyheterna beror på att MTRX, som ansvarar för pendeltågen, nu har en förbättrad personalsituation jämfört med tidigare. Det kommer därför att gå åtta tåg i timmen mellan 06:00 och 09:00 samt 14:00 och 19:00. Utanför rusningstiden kommer fortfarande fyra tåg att avgå varje timme.

Trots att det är ett glädjande besked som vi möts av den här veckan, så är de ökade avgångarna egentligen något som förväntas från SL:s sida. Senare samma vecka meddelar SL i ett pressmeddelande att de gemensamt med MTRX tagit beslut om att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid. Senare går de ut med att SJ, från och med Mars 2024, kommer att ta över pendeltågstrafiken.

Läs artikeln från Mitt i Stockholm här.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

Till toppen