IMG_8648

Innovation, samverkan och kultur samlas i Flemingsberg

Årets Innovation- och samverkansdagarna i Flemingsberg handlade om hur innovation, forskning- och utbildningssamverkan kan bidra till ett hållbart samhälle, men också om behovet av kulturella näringar i en växande stadsdel.

Dagarna inleddes med Prof. Malin Lindberg från Luleå Tekniska Universitet som pratade om vilka roller humaniora och samhällsvetenskap kan spela inom social innovation. Detta följdes av ett spännande panelsamtal med deltagare från Södertörns högskola, Botkyrka kommun, LTU och Samverket. Den här samlingen människor är otroligt viktig och utgör en central del av Södertörns högskolas satsning på att uppmuntra och stödja både forskare och studenter att engagera sig inom social innovation och entreprenörskap.

– Vi behöver dela med oss av våra metoder och resultat inom social innovation för att lära av varandra, och uppmuntra mer samverkan och innovation, säger Johan Bornebusch, föreståndare på Innovation Station Flemingsberg.

Kulturella och kreativa näringar

Under innovations- och samverkansdagarna handlade det också om potentialen som finns i Flemingsberg, även för kulturella och kreativa näringar. Idag har Flemingsberg ett välfungerande ekosystem inom Life Science-området, men i takt med byggandet av Flemingsbergs nya stadskärna och det övergripande målet att öka invånarantalet från 15 000 till 50 000, blir det även nödvändigt att stärka kulturlivet, utveckla restaurangutbudet och främja tillväxten av kreativa näringar.

Under innovationsdagarna deltog därför personer som delade sina perspektiv om att vara kulturarbetare idag, och Johnny Högberg, VD för stiftelsen Flemingsberg Science, betonade de möjligheter som Flemingsberg erbjuder för etablering av fler kreativa startups. Genom detta kan vi även skapa ett robust ekosystem för kulturella och kreativa näringar.

Invigning av en inspirerande och kreativ coworking-miljö

Dessa lärorika och inspirerande dagarna avslutades med en invigning av Innovation Station, vår nya mötesplats, innovationshubb och coworking. Här kan de konversationer som förts under dessa dagar naturligt fortsätta i en stimulerande och kreativ miljö.

– Innovationsdagarna har utgjort en betydelsefull, lärorik och glädjefull dialog mellan människor och aktörer som vill bidra till samhällsutvecklingen både lokalt i Flemingsberg och i mer globala perspektiv, Johan Bornebusch.

Behöver du en ny, kreativ arbetsplats? Besök Innovation Station Flemingsberg.

Värdeerbjudande Flemingsberg

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivsenheter, Fabege, Hemsö och Stiftelsen Clara. För att göra detta har vi tagit hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Forskningsinfrastruktur

Vi på stiftelsen Flemingsberg Science har under våren 2023 dragit i gång ett viktigt utvecklingsprogram för att öka möjligheterna till samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och SME, små och medelstora företag, i Flemingsberg. Detta gör vi tillsammans med CIMED, Centrum för innovativ medicin och Karolinska Institutet.

Till toppen