Flemingsberg visionsbild vy 1

Ett gemensamt värdeerbjudande för framtidens Flemingsberg

Vi skapar ett gemensamt värdeerbjudande för Flemingsberg i samarbete med Huddinge och Botkyrka kommun, samt med stöd från Fabege, Hemsö, och Stiftelsen Clara. Den gemensamma satsningen har utvecklats i samråd med kommunikationsbyrån Gullers Grupp och är ett resultat av initiativet från Stiftelsen Flemingsberg Science.

Idén att skapa detta gemensamma värdeerbjudande väcktes av insikten om att en enad front kan öka etableringstakten i Flemingsberg och samtidigt ge alla involverade en gemensam utgångspunkt när man pratar om Flemingsberg. Trots att det finns flera aktörer som strävar mot samma mål, erkände man vikten av att ha ett gemensamt budskap för att framhäva Flemingsbergs potential och attraktionskraft.

”Det handlar mycket om att skapa arbetstillfällen, och därför är det otroligt viktigt att vi är flera aktörer som går ihop och gör det här eftersom vi blir starkare tillsammans” – Pia Forsberg, näringslivschef på Huddinge Kommun

En attraktiv mötesplats och kunskapscentrum
Flemingsberg har förvandlats till en central knutpunkt för kunskap och innovation inom regionen. Här samverkar olika aktörer med olika intressen för att gemensamt bidra till områdets utveckling som en attraktiv mötesplats och kunskapscentrum. Målet med värdeerbjudandet är att locka fler näringslivsaktörer, restauranger och erbjudanden för att i sin tur attrahera studenter, arbetande och boende. Detta strategiska tillvägagångssätt syftar till att säkerställa kompetensförsörjningens avgörande roll i området.

”Vi har en del verksamhetsmark för Life Science på området och för oss var det självklart att vara med i det här arbetet, det händer så mycket i Flemingsberg just nu”– Martin Andaloussi, näringslivschef på Botkyrka Kommun.

En gemensam vision
Mer konkret handlar arbetet om att ta fram ett värdeerbjudande som ett sammanhållet presentationspaket som inspirerar till användning. Det ska innehålla beskrivningar i flera format, så som hisspitch, halvtimmespresentation samt en längre presentation. Arbetet ska också resultera i en så kallad roadmap, vilket innebär att man får en tydlig plan för hur man ska förankra och sprida det gemensamma värdeerbjudande. Sammanfattningsvis handlar den här satsningen om att alla aktörer använder sig av samma presentation och att man har en tydlig, gemensam vision när man verkar för att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet 2050.

Läs mer om värdeerbjudandet här

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

Till toppen