Botkyrka kommun

I Botkyrka bor cirka 93 000 personer och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. Fortsätter befolkningsökningen i samma takt kommer vi att vara 100 000 invånare år 2024. I kommunen talas det cirka 100 olika språk och vi har en ung befolkning. www.botkyrka.se

Botkyrka kommun2020-01-28T15:26:20+01:00

Huddinge kommun

Huddinge är huvudstadsregionens näst största kommun, med ett oslagbart läge där vackra natur- och friluftsområden möter storstadens bekvämligheter. Här finns Flemingsberg med högskolor och universitet, samt Sveriges största handelsplats Kungens kurva. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här.

Huddinge kommun2020-01-28T15:28:38+01:00

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Karolinska Institutets vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet2020-01-28T15:30:02+01:00

Kungliga Tekniska högskolan

Sveriges största tekniska universitet. Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen

Kungliga Tekniska högskolan2020-01-28T15:31:21+01:00

Röda korsets högskola

Röda Korsets Högskola (tidigare Röda Korsets sjuksköterskeskola) startades 1867 av Emmy Rappe och var den första icke-religiösa sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Sedan starten har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige. Vi har en inkluderande arbetsmiljö där våra studenter finns representerade i arbetsgrupper som främjar utbildningens utveckling. Idag arbetar drygt 80 personer vid högskolan och vi har ca 850 studenter.

Röda korsets högskola2022-01-12T16:11:03+01:00

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central. Södertörns högskola har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. De erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Södertörns högskola2020-02-04T14:10:24+01:00

Region Stockholm

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Region Stockholm2020-01-28T15:36:49+01:00
Till toppen