Utvalda etableringsprojekt

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Beläget strax söder om Stockholm City, med goda kommunikationer och i härlig natur finns fem högskolor, en konstskola och en gymnasieskola med fokus på life science, ett framväxande företagskluster och inte minst studentbostäder. Allt inom gångavstånd.

Runt Flemingsberg station och nya resecentrum utvecklas Flemingsbergsdalen med bland annat den internationella affärs- och forskningshubben Stockholm South Business District. Här skapas ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Läs mer om ett urval etableringsprojekt här nedan.

ByggVesta: 450 nya student- och forskarbostäder

ByggVesta bygger ytterligare 450 nya student- och forskarbostäder på Campus Flemingsberg. De nya bostäderna är en del av utvecklingen av ytterligare lokaler för utbildnings- och forskningsverksamhet samt en förskola på campus. Arbetet sker i samarbete med Stiftelsen Clara.

Läs mer hos Byggvesta

ByggVesta: 433 student- och forskarbostäder

År 2017/2018 fylldes ByggVestas studentkvarter Nobelus på Campus Flemingsberg. Här finns 433 studentbostäder som passar för både studenter, doktorander och forskare med eller utan familj. En del av lägenheterna är kompislägenheter som fungerar bra som boende för två vänner.

Läs mer hos Byggvesta

Huge Bostäder: 209 lägenheter, fem butikslokaler och en förskola

Huge Bostäder bygger 209 bostäder, butikslokaler och en förskola för 160 barn i ett helt nytt bostadskvarter på Hälsovägen i Flemingsberg. Bostäderna består av 126 hyresrätter och 81 studentbostäder, och i bottenvåningarna byggs fem butikslokaler och en förskola med åtta avdelningar.

Läs mer hos Huge Bostäder

BRABO: 120 nya bostadsrätter längs Hälsovägen

Längs med Hälsovägen i Flemingsberg planerar BRABO cirka 120 nya bostadsrättslägenheter enligt ett koncept för smartare och mer hälsosamt boende – BRABO aktiv. Här har de boende fri tillgång till ett topputrustat gym med bastu i huset, samt att lägenheterna är planerade för ett aktivt och praktiskt liv. I bottenplan finns ett garage som är tillgängligt via hiss och på baksidan av kvarteret ligger föreningens gröna och avskilda gård.

Läs mer hos BRABO

Hemsö och SveaNor: forskningsmiljöerna Technology and Health och Neo

Hemsö och SveaNor har tillsammans uppfört ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. Den första byggnaden som stod klar hösten 2016 har fått namnet Technology and Health. Byggnad nummer två har fått namnet Neo och stod klar under 2018.

Läs mer hos Hemsö

Akademiska hus: nya lokaler för polisutbildningen vid Södertörns högskola

Akademiska Hus och Södertörns högskola har utvecklat både nya och befintliga lokaler för cirka 700 polisstudenter. En ombyggnad och ett nytt hus har gett utbildningen cirka 12 700 kvadratmeter. Lokalerna innehåller bland annat skjutbanor, övningshall, lärosalar, rum för administration, omklädningsrum, förråd och garage.

Läs mer hos Akademiska Hus

ANA Futura. Foto: Link Arkitektur/Hundven-Clements Photography.

Akademiska hus: Karolinska Institutets nya forskningsmiljö ANA Futura

År 2019 invigdes Karolinska Institutets nya forskningsmiljö ANA Futura i Flemingsberg. Det ombyggda huset rymmer medarbetare från fyra institutioner med delad infrastruktur och samverkan för translationell forskning och utbildning.

Läs mer hos Karolinska Institutet

Skanska: Flemingsbergsdalen

Alldeles intill Flemingsbergs station växer Flemingsbergsdalen fram. Här skapas en helt ny stadsdel med kontor, bostäder, vårdboende, butiker och restauranger. Totalt kommer Flemingsbergsdalen bestå av 50 000 arbetsplatser, 50 000 boende och 50 000 besökare. Skanska bygger bland annat  190 bostadsrätter, moderna och flexibla kontorslokaler och ett vårdboende med 80 boenderum.

Läs mer hos Skanska

Så blir Novum till kyrkan mitt i byn

Inom några år reser sig ett ljust och luftigt träskepp mitt i den befintliga Novumbyggnaden i Flemingsberg. Hemsö har beslutat sig för att rusta upp byggnaden till år 2024.

– Vi vill göra en offensiv upprustning som verkligen tillför något nytt till Flemingsberg. Därför landade vi i idén med en mer välkomnande mötesplats som knyter samman Blickagången med Hälsovägen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö.

Nuvarande Novum byggdes under 1980-talet som en medicinskt inriktad forskningspark där företag skulle samsas med akademiska forskning. Fortfarande finns här omfattande labblokaler och fler innovativa forskningsföretag.

Men tiden har kommit ikapp byggnaden som är i behov av upprustning.
– Vi kommer att riva mittdelen och bygga upp den på nytt i form av cirka 10 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor i elva våningar. Nybyggnationen kommer även att kunna rymma enklare vårdmottagningar och i de lägre planen service samt caféer och restauranger, säger Anders Lövefors.

Målet är att förstärka Novum som en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning i Flemingsberg. Redan i dag fungerar mittendelen av huset som en passage mellan Blickagången och Hälsovägen.

Projektet har två delar, dels en fullständig teknisk upprustning av det befintliga huset och dels en nybyggnation av mittendelen av huset. Den första delen startar under sommaren 2021 och rivningen av mittskeppet kan komma igång under 2022.

– Vi äger även husen bredvid Novum, de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health, och vill bidra till utvecklingen av området till en mer kunskapsintensiv miljö. Tillsammans med de nya bostäderna i området, bland annat längs med Hälsovägen, skapas en intressant stadsmiljö.

Att valet av byggnadsmaterial blev trä har flera förklaringar, menar Anders Lövefors. Dels är det estetiskt val med trä som kontrast till dagens betong. Dels är det ett mer klimatsmart byggnadsmaterial.

– Hemsö arbetar aktivt med klimatfrågan och har högt ställda mål – att bygga i trä är koldioxidsmart eftersom själva konstruktionen binder koldioxid. Dessutom har byggtekniken utvecklats kraftfullt för nya träkonstruktioner vilket gör det till ett bra val, säger Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö.

Invigningen av nya Novum kan ske tidigast år 2024 och bli ett bidrag till morgondagens regionala stadskärna.
– Vi kommer att komplettera utvecklingen som sker i Flemingsbergsdalen – tillsammans gör vi Flemingsberg starkare, säger Anders Lövefors.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.