Karolinska Institutet. Foto: Erik Cronberg.

Innovationsstöd för studenter

Drivhuset

Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla ett entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer.

KTH Innovation

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation.

KI Innovations

Kan din idé bidra till en friskare framtid?
Vi på KI Innovations är här för att ge stöd och vägledning så att flera fantastiska idéer på Karolinska Institutet kan bidra till en friskare framtid för alla.

SH Innovation

SH innovation är en plattform för samarbete över ämnesgränser och utveckling av nya idéer för ett mer hållbart samhälle. Vi stöttar processer och miljöer som utifrån forskning och lärande vill bidra till innovation och nyttiggörande av kunskap. Här kan du låta dig inspireras, ta del av andras arbete och utveckla nya samarbeten. Under terminen arrangerar vi olika informations- och inspirationsaktiviteter samt erbjuder rådgivning.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.