Campus Flemingsberg. Foto: Erik Cronborg.

Vi samlas i dessa styrkeområden inom Campus Flemingsberg

Inom våra styrkeområden samlas vi för att ta oss an stora och komplexa samhällsutmaningar. Tillsammans representerar vi spetskompetens från flera akademier och övriga verksamheter. Helt i linje med vår gemensamma vision ”Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle”.

Inom varje styrkeområde har vi världsledande kunskap och har potentialen att skapa internationell lyskraft. Varje styrkeområde är utmaningsdrivet och samlar aktörer från akademi, näringsliv och samhälle.

Styrkeområden under utveckling

​Vi undersöker möjligheterna att starta nya styrkeområden inom AI för vård och hälsa. Ambitionen är att en bred grupp deltagare från akademier och andra verksamheter samlas för att ta sig an globala utmaningar inom AI för vård och hälsa. Arbetet sker i nära samarbete med Region Stockholm.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

CF_logo_neg

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.