KTH Flemingsberg

Verksamheten i Flemingsberg är en del av skolan för Kemi Bioteknik och Hälsa, med inriktning på Medicinteknik och Hälsosystem, MTH.
Verksamheten innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Intresse av samverkan
Intresse finns för samverkan med både näringsliv och offentlig sektor för att genom tvärvetenskapligt samarbete mellan bland andra ingenjörer, designers, social- och hälsovetare förbättra och effektivisera vården och omsorgen i kommuner och landsting. Samverkan kan ske i egna laboratorier såväl som i skarpa miljöer. Kontakta gärna professor Sebastiaan Meijer, smeijer@kth.se

Närmare beskrivning av några styrkeområden:

Medicinsk avbildning och simulering

Inom ”Medicinsk avbildning och simulering” finns en bra forskningsmängd och kvalitet. Forskningsprofilen är bl.a. att kunna koppla avbildning (image capture) till biomekaniska modeller. Avdelningen är bland de ledande i Europa på att analysera bilder från nano-till organnivå ”seamless” samt att simulera och analysera data från bild. Kontakta gärna Örjan Smedby, orsme@kth.se.

Hållbart arbetsliv

Temat ”Hållbart arbetsliv” moderniserar arbetsbelastningsforskningen och utvecklingen av sensorer på människor i arbetssituationer. En nära anknytning finns till omgivningsfysiologi där man bl.a. arbetar med belastningsmätning med sensorer inom extrema arbetsomständigheter (rymdfärder, stridsflygplan, dykning), samt inom vanlig arbetsmiljö. Kontakta gärna Mikael Forsman, miforsm@kth.se.

Digitalisering av vård

Inom ”Digitalisering av vård och omsorg” växer ett nytt forskningsområde väldigt kraftigt. Vikten av teknik i vård och omsorg, och särskilt i utvecklingen av att mer avancerad sjukvård blir levererad i hemmet innebär att efterfrågan för kunskap inom vårdlogistik, hälsoinformatik och utvärdering av teknik i vårdmiljöer ökar exponentiellt. Området inbegriper även nya sätt att integrera organisationsövergripande arbetssätt utvecklas genom simulering och spel, samt strategi för integrering av artificiell intelligens inom forskning och utbildning.
MTH:s forskning inom temat har ett systemvetenskapligt perspektiv, är unikt för Sverige och ligger i framkanten i Europa. Kontakta gärna Britt Östlund, brittost@kth.se.

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

KTH Flemingsberg

Verksamheten i Flemingsberg är en del av skolan för Kemi Bioteknik och Hälsa, med inriktning på Medicinteknik och Hälsosystem, MTH.Verksamheten innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Karolinska Institutet – KI SYD

Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Viktiga områden i Campus Flemingsberg är Biovetenskap, Medicinsk Teknik, Medicin och Odontologi.