Stort intresse för Flemingsberg Science idétävling

I år bidrar Flemingsberg Science till den nationella affärsplanetävlingen Venture Cup med ett eget pris: Flemingsberg Science Award. Här belönas idéer från Flemingsberg som bidrar till en bättre värld.

Flemingsberg Science Award är en delmängd av Venture Cup IDEA. Vinnaren kan se fram mot prissumman på 5000 kronor samt fri plats under tre månader i Flemingsbergs Sciences innovationsmiljö.

Sista anmälningsdag var den sjunde november och totalt lockade Venture Cup IDEA närmare 1000 deltagare från hela Sverige.

– Nu har vi gått igenom samtliga bidrag med anknytning till Flemingsberg och det var en glad överraskning att möta så många bra idéer. Nästa steg är att utvärdera dem tillsammans med Venture Cup, säger Björn Varnestig, CEO, Flemingsberg Science.

Målet med priset är att få fler studenter, arbetande och boende i Flemingsberg att ta steget till att utveckla en affärsidé. Förhoppningen är att idéerna kan bidra till lösa samhällsutmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet.

Flemingsberg Science Award delas ut den 11 december, i samband med prisutdelningen för Venture Cup Topp 20 – region Öst.

Här kan du anmäla dig till prisutdelningen. 

Bild nedan:  2018:års vinnare av Venture Cup region Öst

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-02-04T16:46:16+01:00
Till toppen