Biosfär tar hem årets Flemingsberg Science Award

Vinnare av årets Flemingsberg Science Award är Biosfär som vill ge personer på äldreboenden och vårdhem möjligheten att uppleva aktiviteter i virtuell verklighet. Priset delades under Venture Cups digitala Topp20-release. 

Grattis Elise Johanson och Kayla Van Cleave! Vad betyder vinsten av Flemingsberg Science Award, och hur leder den er vidare?

– Att vinna det här priset innebär att många nya dörrar öppnas till helt nya nätverk och samarbeten. Vi vill sprida Biosfär till fler verksamheter och ser fram emot att ha kontakt med Flemingsbergs Science i det fortsatta arbetet, säger Elise Johanson.

– Vinsten gör att fler får höra om vår innovation. Det ger oss också möjligheten att utveckla vår prototyp till ett mer skalbart paket som vi kan leverera till flera vård- och omsorgsboenden. 

Ni fick idén till Biosfär under Openlabs masterkurs i design thinking, varför valde ni att sedan utveckla den vidare tillsammans?

– Under kursen utvecklade vi ett liknande koncept. Våra uppdragsgivare Stockholms stad och Verklighetslabbet såg då potentialen för att upprätta ett permanent upplevelserum med användning till olika aktiviteter på vård- och omsorgsboendet Stureby. Under ett års utveckling av konceptet landade vi i vad som idag är Biosfären, säger Elise Johanson. 

– Vi funkar bra som ett team och fick fantastiskt stöd från vårt samarbete med Verklighetslabbet och de entusiastiska boende på Stureby. Det kändes naturligt att jobba tillsammans då vi båda tror så starkt på vår idé och har väldigt kul ihop. När vi såg vilken nytta som Biosfären faktiskt gav så gav det oss drivkraften att utveckla projektet vidare, säger Kayla Van Cleave.

Vad är målet med idén/företaget, hur ser ert drömscenario ut för framtiden?

– Vi vill demokratisera äldreomsorgen. Biosfär ger alla äldre möjlighet att uppleva och dela deras liv med andra, oavsett sjukdom. Vi vill att varje vård- och omsorgsboende ska kunna ha tillgång till Biosfär för att förbättra människors livskvalitet, säger Kayla Van Cleave. 

Hjälper en utsatt grupp

Flemingsberg Science arbetar för utveckling av det kunskapsbaserade ekosystemet i Flemingsberg, där en viktig komponent är fler och växande företag. För att uppmärksamma och stimulera tävlande från Flemingsberg har Flemingsberg Science valt att i samarbete med Venture Cup skapa affärsplanetävlingen Flemingsberg Science Award.

– Biosfär har en lösning som kan göra nytta för en utsatt grupp i samhället, säger Björn Varnestig, VD för Flemingsberg Science.

Vinnaren avslöjades under Venture Cups digitala Topp20-release, en timslång sändning som beskrev årets arbete inom affärsplanetävlingen och dessutom innehöll presentationer och intervjuer – här kan du se prisutdelning och ta del av motiveringen.

Förra årets vinnare var Cyklodash, läs gärna intervjun med dem.

Förra årets vinnare var Cyklodash, läs gärna intervjun med dem.

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-03-10T15:59:02+01:00
Till toppen