Danskollektiv med fokus på unga tar plats på Flemingsbergs scenkonstresidens

Danskollektivet Johanssons pelargoner och dans blir först ut på scenkonstresidenset som inrättats av Huddinge kommun och Södertörns högskola. Under 2021 kommer kollektivet bland annat att utveckla workshops och ge öppna repetitioner i Flemingsberg.

Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en produktionsplattform med över tio års erfarenhet av scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete med särskilt fokus på barn och unga. Kollektivet arbetar med deltagande och rörelsebaserad scenkonst – ofta hörlursbaserad. Något som gör det möjligt för publiken att vara samskapande i utformningen av en föreställning.

– Vi ser fram emot att få välkomna den valda aktören Johanssons pelargoner och dans till Södertörns högskolas lokaler, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola. Vi tror att vi genom det här projektet ska ta ytterligare steg i att öppna upp högskolan för vårt närområde när studenter, forskare och lärare här på högskolan samverkar med aktören och lokalsamhället och på så vis låter fler bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet.
– Vi hoppas också att residenset ger upphov till intressanta och kanske lite oväntade utbyten av idéer mellan vår forskning – som ju bedrivs inom en mängd områden – och konstnärlig praktik.

Scenkonstresidenset har inrättats i samarbete mellan Huddinge kommu och Södertörns högskola och ger tillgång till högskolans scen Svarta lådan under ett år. Här ska en grupp utforska konstnärliga metoder och processer i samarbete med omgivningen.

Under 2021 planerar Johanssons pelargoner och dans att interagera både med platser och människor i Flemingsberg. Allt för att utbyta kunskap, skapa nya samarbeten, utveckla nya idéer och utforska det egna skapandet. Arbetet ska utmynna i workshops, dialoger och öppna repetitioner samt ett nytt publikt verk.

Mer om Johanssons pelargoner och dans 

Mer om inrättandet av scenkonstresidenset

Johnny Högberg ny VD för Flemingsberg Science

Den 1 november tillträder Johnny Högberg som VD för stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-05-21T13:10:33+02:00
Till toppen