Flemingsberg Science leder ekosystemsutveckling inom Stockholm Life Tech

Inom Stockholm Life Tech fokuserar vi nu på att utveckla utveckla ekosystemet inom Life Science på Campus Flemingsberg. Ett första steg är en kartläggning som täcker allt från utbildning till innovationsstöd.

I projektet Stockholm Life Tech samarbetar stiftelsen Stockholm Science City, Karolinska Institutet, Flemingsberg Science, Akademiska Hus, och Karolinska Institutet Science Park med projektägare Region Stockholm. Vår målsättningen är att tillgängliggöra laboratorier, forsknings- och innovationsinfrastruktur för små och medelstora företag i och kring de två starka life science-miljöerna: Hagastaden och Flemingsberg. Allt för att accelerera tillväxten hos dessa lifescienceföretag och öka Stockholmsregionens attraktionskraft.

Utveckla ekosystemet
En del i förverkligande av målen är att utveckla ekosystemet inom Life Science. Det handlar bland annat om att samla aktörer som företag, forskare, institutioner, företagsstöd, politik med flera, för att skapa samsyn kring vad som är avgörande för att utveckla Life Science vidare.
Det kan handla om funktioner som saknas, till exempel rådgivning, eller behov av mer samverkan, och strukturella hinder som behöver rivas. Detta arbete har i projektet letts av KI Science Park men från juni 2022 leds det av Flemingsbergs Science. Det innebär att vi kommer att rikta fokus mot Campus Flemingsberg.
Under återstående projekttid har vi som målsättning att genomföra en analys av existerande ekosystem i Flemingsberg med fokus på att belysa områden som utbildning, forskning, talang, infrastruktur, företagskluster, innovationsstöd, attraktivitet och expansionsmöjligheter.
Vi planerar också ett seminarium med fokus på hur framtidens ekosystem för Life Science kommer att se ut. Seminariet sammanfaller med invigningen av A Working Labs co-workinglokaler på Alfred Nobels allé 10.

Från Science Week: Innovativa arenor skapar samverkan för framtidens stad

Se panelsamtalet om hur innovativa neutrala arenor är centrala för utvecklingen av den smarta och kunskapsintensiva staden. Flemingsberg Science VD Johnny Högberg deltar tillsammans med en panel bestående av Sophia Sundberg, Vd, Barkaby Science, Peter Dobers, Professor i företagsekonomi med fokus på hållbar utveckling och samverkan, Södertörns högskola, Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, Fabege och Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Testa din affärsidé: Flemingsberg Science Award Startup öppen för ansökan

STARTUP är en tävling för startups med en tydlig koppling till Flemingsberg, antingen som studenter, boende eller på annat sätt verksamma till området. Alla ideér är välkomna att delta i STARTUP så länge du tävlar med din egen idé och omsättningen samt externt ägarkapital är under 1 000 000 SEK vid det tillfälle du lämnar in i tävlingen.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2022-09-13T09:19:23+02:00
Till toppen