Stockholm Life Tech guidar företag till regionens forskningsinfrastruktur

Projektet Stockholm Life Tech gick i mål under våren med en guide som underlättar för fler små och medelstora företag att samverka med regionens forskningsinfrastrukturer. Guiden beskrivs som ett viktigt verktyg för att stärka regionens Life science-företagande.

Stockholm Life Tech initierades som en del i Stockholmsregionens vision att bli en av världens fem främsta Life science-regioner. Under våren gick projektet i mål efter tre års projekttid. Målet utvecklades i flera riktningar: att öppna fler av regionens forskningsinfrastrukturer för små och medelstora företag (SME), och att stärka utvecklingen av regionens ekosystem inom Life science för att attrahera fler företag.
– Vi har nått fram till båda målen med resultat som både mottagits mycket väl och som gjort det möjligt för andra att vidareutveckla, säger Nina Lahti, projektledare för Stockholm Life Science, vid Region Stockholms avdelning för forskning och innovation.
Projektet har bidragit både till de nationella och regionala life science-strategierna, betonar Nina Lahti.

Nina Lahti

– Vi koncentrerade oss på tre utvalda pilotprojekt där vi såg en väg fram för förbättra förutsättningar för samverkan mellan små- och medelstora företag och forskningsinfrastrukturerna.

Guide för nya samarbeten
Dessa tre var ANA Futura vid Karolinska Institutet, Vecura vid Karolinska Centrum för Cellterapi, Karolinska Universitetssjukhuset och AWL (A working lab), Akademiska hus. Utifrån dessa har projektet tagit fram en guide som fungerar som ett stöd genom hela processen från förberedelser, utveckling till utförande.
– Tack vare guiden kan vi bättre möta SME med våra tjänster och etablera samarbeten med en tydlig gemensam bild av uppdraget. Vi arbetar nu med att implementera verktyget när nya projekt sätts upp, vilket kommer att innebära att våra samarbeten blir tydligare och bättre, kommenterar Pontus Blomberg
verksamhetschef på Vecura.
En av utmaningarna i arbetet var det faktum att de tre infrastrukturerna hade olika ägandeformer: statligt, regionalt och som ett företag ägt av staten.
– Detta väckte komplicerade juridiska frågeställningar inom ett flertal rättsområden, som kommunalrätt, upphandling och sekretess. Här lyckades vi hitta fram till ett nära samarbete mellan olika juridiska avdelningar som ledde till väl fungerande lösningar som sedan bifogades guiden som arbetsverktyg, säger Nina Lahti.
Projektarbetet gav nya lärdomar för alla deltagare, menar Nina Lahti.
– Vår genomlysning gav en kunskapshöjning om vilka förutsättningar och utmaningar som finns, inte minst för ledningarna av forskningsinfrastrukturerna. Här finns nyttiga lärdomar att ta vidare när steget tas till att öppna ytterligare infrastrukturer.
Nästa steg är att fler liknande infrastrukturer ska öppnas på liknande sätt för företag. Här tas arbetet vid av bland andra Centrum för innovativ medicin, CIMED, på Campus Flemingsberg.

Slagit viktiga samverkansbroar
I arbetet med att stärka utvecklingen av regionens ekosystem inom Life science har ett starkare samarbete utvecklats mellan Flemingsberg Science och Karolinska Institutet Science Park.
– Denna del av projektet har bidragit till att slå viktiga innovationsbroar mellan de norra och södra delarna av Stockholm. Här bidrog även etableringar av AWL på Campus Flemingsberg, säger Nina Lahti.
A Working Lab (AWL) är såväl ett community och en mötesplats med inriktning på lifesciencesektorn som öppnade kontors- och labblokaler i Flemingsberg år 2022.
– Projektet Stockholm Life Tech har varit en bidragande faktor till vår etablering på Campus Flemingsberg, och har skapat goda förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan oss och andra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i området, kommenterar Åsa Johansson, ansvarig för konceptet A Working Lab på Akademiska Hus.
Ett steg i att stärka ekosystemet har varit utvecklingen av en visualisering på nätet av aktörerna inom systemet. En första version är publicerad för Campus Flemingsberg och nu fortsätter utvecklingen av ännu en för Campus Solna.
– Visualiseringen av ekosystemet blev ett klockrent resultat eftersom det är något som inte minst företaget har efterlyst, säger Nina Lahti.

Stiftelsen Flemingsberg Science på Almedalsveckan

Vi på stiftelsen har spenderat en solig vecka i Almedalen 2024. Det var en vecka som bjöd på många insikter och spännande samtal, och en höjdpunkt för oss var vårt rundabordssamtal som vi arrangerade tillsammans med Huddinge Kommun. Där fördjupade vi oss i Flemingsbergs betydelse för södra Stockholm som en världsledande aktör inom life science. Pernilla Boström, COO på stiftelsen Flemingsberg Science berättar mer.

Sommarhälsning från Johnny Högberg

Vad händer i Flemingsberg? Att tillsammans med andra aktörer lansera ett värdeerbjudande för Flemingsberg och nu börja använda oss av en gemensam berättelse, är nog det enskilt viktigaste som vi i stiftelsen har lyckats med under våren.

Om framtidens hälsodata med Sebastiaan Meijer

Idag finns det stora förhoppningar om att hälsodata kan användas för att leverera bättre vård, förebygga sjukdomar och främja hälsa. Lösningen ligger i att vi på ett bättre sätt utnyttjar den kunskap vi redan har från människors data. Detta berättar Sebastaan Meijer mer om, professor i vårdlogistik på Kungliga Tekniska högskolan.

2023-07-03T16:53:32+02:00
Till toppen