Framväxten av ett nytt ekosystem

Campus Flemingsberg har ett väldigt starkt ekosystem inom Life Science. Utbildning, forskning och företagande i världsklass, där Karolinska Universitetssjukhuset fungerar som ett nav. Stiftelsen har ett viktigt uppdrag i att synliggöra detta ekosystem för fortsatt utveckling och nya etableringar.

Under våren lanserade vi en visualisering av ekosystemet som på ett nytt sätt beskriver hur allt sitter ihop. Nu inleder vi även en särskild satsning på de forskningsinfrastrukturer som finns på campus. Målsättningen är att forskningsinfrastrukturerna kan öppna upp för fler samarbeten med företag och industri i syfte att öka intresset för campus ytterligare.

Vi börjar också bygga ett nytt ekosystem, där kreativa och kulturella näringar ska ges möjlighet att växa. Starten på detta arbete är öppnandet av Innovation Station Flemingsberg: Flemingsbergs nya coworking, innovationshub och mötesplats. Mitt på campustorget utvecklar Södertörns högskola tillsammans med stiftelsen en plats där företag och organisationer ska kunna möta nya idéer bli en drivkraft i utvecklingen av Flemingsberg. Ett starkt partnerskap med Huddinge och Botkyrka kommuner med flera är redan på plats. Nyligen gjorde vi en gemensam inspirationsresa till Hasso Plattner institutet i Berlin.
I framtiden ser vi en samverkan mellan dessa olika ekosystem för att skapa fler idéer i skärningspunkten mellan olika discipliner och områden.

Vi i stiftelsen vill önska alla en trevlig sommar och ser fram emot att jobba vidare med att utveckla Flemingsberg till hösten.

Johnny Högberg,
VD för Flemingsberg Science

Scientify Research vinnare av årets Flemingsberg Science Award

Flemingsbergs Science Award STARTUP 2023 gick till Scientify Research. Webbtjänsten samlar forskningsfinansiering från hela världen i en öppen databas. Här finns en rad funktioner för underlätta för forskare att hitta rätt finansieringsmöjligheter.

2023-06-22T13:56:07+02:00
Till toppen