Picture of Erik Digman Wiklund

Circio VD Erik Digman Wiklund (1)

Picture of Erik Digman Wiklund

Circio, det mest framskridna bolaget i Europa inom circRNA-teknologi etablerar sig i nya lokaler i Flemingsberg

Det norska bolaget Circio Holding ASA har etablerat ett svenskt dotterbolag, Circio AB, i Flemingsberg, och nyligen har de utökat sina lokaler. Forskningsgruppen och aktivitetsnivån på Karolinska Institutet blev allt större, vilket innebar att de fick skaffa egna labb och kontor på A Working Lab i Flemingsberg.

Circio utvecklar genterapi och vacciner med en unik plattform för cirkulärt RNA (circRNA). Deras mål är att förbättra läkemedel för olika tillämpningar, inklusive genetiska sjukdomar, infektionssjukdomar och cancerterapi. Från och med 2022 har deras forsknings- och utvecklingsaktiviteter varit baserade i Flemingsberg, där de samarbetar nära med Prof. Michael Uhlin vid Karolinska Institutet. Nyligen har de expanderat sina resurser genom att skaffa egna labblokaler på A Working Lab (AWL) i Flemingsberg, samtidigt som de fortsätter sitt värdefulla samarbete med Karolinska Institutet.

– Den sortens RNA som det läggs mest pengar på är just nu är cirkulärt RNA och Circio är det mest framskridna bolaget i Europa inom circRNA-teknologin. Vi har utvecklat ett circRNA-koncept som visat 15x förlängd hållbarhet jämfört med mRNA, säger Erik Digman Wiklund, VD på Circio.

Erik fortsätter med att förklara att det fanns utmaningar med användningen av mRNA-teknologin trots dess framgång i Covid-vaccinerna. Dessa utmaningar tacklas emellertid av cirkulärt RNA, som har potential att ta över som en framträdande lösning i framtiden.

Kompetent arbetskraft och infrastruktur

Fortsättningsvis menar Erik att det fanns en rad olika anledningar till att Circio etablerade sig i Flemingsberg.  Han nämner bland annat att Norge inte har en lika väletablerad läkemedelsindustri som man har i Sverige och Danmark. Dessutom erbjuder Flemingsberg en stark forskningsinfrastruktur och kompetent arbetskraft.

– Vi är i Flemingsberg på grund av tillgången till kompetent arbetskraft inom den här sektorn samt dess infrastruktur, dessutom kunde vi hitta ett labb som är vägg i vägg med Karolinska Institutet som också har en bra infrastruktur i sig själv, säger Erik.

Erik nämner också att det kan bli kostsamt för mindre företag att bygga egna laboratorier från grunden, i synnerhet med den säkerhetsnivå och den avancerade utrustning som krävs. Genom att utnyttja de redan befintliga och utrustade laboratorierna som AWL erbjuder, kunde Circio expandera sin verksamhet och samtidigt dra nytta av Flemingsbergs fördelar.

Läs mer om Circio här

Flemingsberg är inte en plats på vägen utan en plats på väg

Flemingsberg är ett område i ständig utveckling och förändring. För att belysa de spännande framsteg som görs och de möjligheter som väntar runt hörnet, bjöd Stiftelsen Flemingsberg Science in medlemmar av Flemingsberg Business Community till en inspirerande sommarfrukost med temat ”Vad händer i Flemingsberg”.

Till toppen