AlzeCure lyfts fram i rapport kring Parkinsons och Alzheimers

En ny rapport från Invest Stockholm görs en kunskapsgenomgång kring forskningen om neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Här presenteras såväl regionens akademiska forskning som flera utvalda företag.

Rapporten lyfter ett av Flemingsbergs kunskapsföretag: AlzeCure. Här berättar företagets VD Martin Jönsson om utveckling av nya behandlingar av Alzheimers sjukdom.

Till år 2050 kan antalet personer med demens öka från dagens 50 miljoner till 150 miljoner. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och saknar i dag effektiv behandling. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomen. Båda sjukdomarna kan ha en förödande inverkan på livskvaliteten hos dem som drabbas.

Stockholmsregionen rymmer en rad universitet och forskningsinstitutet som bedriver forskning kring dessa sjukdomar, bland annat för att möjliggöra en tidigare diagnos och en bättre livskvalitet hos de drabbade.

Läs mer i rapporten: Improving Quality of Life for People with Neurodegenerative Diseases

Foto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.com

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-03-10T15:57:17+01:00
Till toppen