AlzeCure lyfts fram i rapport kring Parkinsons och Alzheimers

En ny rapport från Invest Stockholm görs en kunskapsgenomgång kring forskningen om neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Här presenteras såväl regionens akademiska forskning som flera utvalda företag.

Rapporten lyfter ett av Flemingsbergs kunskapsföretag: AlzeCure. Här berättar företagets VD Martin Jönsson om utveckling av nya behandlingar av Alzheimers sjukdom.

Till år 2050 kan antalet personer med demens öka från dagens 50 miljoner till 150 miljoner. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och saknar i dag effektiv behandling. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomen. Båda sjukdomarna kan ha en förödande inverkan på livskvaliteten hos dem som drabbas.

Stockholmsregionen rymmer en rad universitet och forskningsinstitutet som bedriver forskning kring dessa sjukdomar, bland annat för att möjliggöra en tidigare diagnos och en bättre livskvalitet hos de drabbade.

Läs mer i rapporten: Improving Quality of Life for People with Neurodegenerative Diseases

Foto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.com

Campus Flemingsberg är ett nav i bekämpningen av covid-19

Utvecklingen av ett svenskt vaccin mot coronaviruset pågår för fullt vid Campus Flemingsberg. Men det skiljer sig från övriga vaccin som utvecklas världen runt. Blir det framgångsrikt kan det hjälpa även vid framtida pandemier.

Snabb omställning gav lyckat digitalt öppet hus

I år var första gången ett gemensamt öppet hus skulle hållas för alla utbildningar på Campus Flemingsberg. Men när coronakrisen blev faktum gick sex månaders förberedelser om intet. Alternativet blev nya digitala lösningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2021-03-10T15:57:17+01:00
Till toppen