Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Varje år skrivs cirka 380 000 remisser till röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ungefär hälften av dessa remisser granskas och planeras av röntgenläkare. Ett monotont och tidsödande arbete där det finns risk för missförstånd.

– I sämsta fall kan missförstånd i hantering göra att patienten måste återkallas för en ny undersökning. Då handlar det om stora belopp för sjukvården, och naturligtvis en stor olägenhet för patienterna, säger Joakim Crafoord, röntgenläkare, Ersta Diakoni.

Detta födde idén till Clicknote: ett tillägg till journalsystemet som gör det möjligt att kombinera samman standardfraser. Fraserna är unika och enkla att förändra vid behov. Programmet rymmer också påminnelsefunktioner och hjälplänkar som ytterligare effektiviserar arbetet.

Breddad användning
Idag används programmet Clicknote vid den datortomografiska avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. SLL Innovation och den medicinsktekniska avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset har bistått i utvecklingen. Nu har Flemingsberg Science tagit vid för att förädla produktens fulla affärspotential.

– Visst vore det roligt om fler röntgenkliniker fick tillgång till detta och kunde dra nytta av de fördelar det ger. Själva tekniken med tillgängliga standardfraser har dessutom en större potential. Många andra yrkeskategorier upprepar mönster i sitt arbete vid datorn som kan snabbas upp och standardiseras av programmet, säger Joakim Crafoord.

Redan idag har Clicknote hittat hem hos Stureby gruppboende där det används för att snabba upp och underlätta den dagliga journalföringen.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.