Utmanar cancer med cellterapi

Spetsforskningen i cellterapi kan förhindra återfall i den hittills obotliga cancerformen multipelt myelom. Bakom företaget Cellprotect står 15 forskare som utvecklar läkemedel på nytt sätt.

– Så snart vi får ett godkännande från Läkemedelsverket så kör vi. Målet för vårt första steg är att utvärdera säkerhet och tolerans eftersom det är ett helt nytt läkemedel, säger Karin Mellström, VD för Cellprotect.

I starten av företaget har Karin Mellström fått stöd av Flemingsberg Science. Bland annat genom utbildningsprogrammet Startup Life science där även STING deltagit med kunskap.

– Det är utmanande att utveckla ett företag så här nära offentlig hälso- och sjukvård. Flemingsberg Science har hjälpt oss att hitta alternativa utvecklingsvägar andra än då där riskkapitalet är drivande, säger Karin Mellström.

Utvecklar ny teknik för cellterapi
Cellprotect har idag en namnkunnig ledning, under styrelseordförande Lena Degling Wikingsson, som bidrar med stark kompetens och stort nätverk. Förutom att utveckla ett läkemedel mot cancer, kan forskningen leda till viktiga framsteg inom cellterapi.

– Vi bedriver samtidigt en process- och teknikutveckling inom cellterapi som kan bli viktig för andra i framtiden. Men vår huvudsakliga drivkraft är att testa och utvärdera läkemedlet på en grupp svårt sjuka människor, eftersom det kan innebära en möjlig bot av en idag obotlig sjukdom, säger Karin Mellström.

Att utveckla det nya bolaget i Flemingsberg ger bolaget en fördel, menar hon.

– I Flemingsberg har vi en unik närhet mellan processutveckling, substansutveckling och tester i klinisk miljö. Det är en mycket stor styrka för oss.

Hittar dolda nervskador i tid

Cirka 60 procent av nervskadorna hos diabetespatienter diagnostiseras aldrig. LARA Diagnostics har en teknik för att hjälpa fler, utvecklat med hjälp av Flemingsberg Science.

Clicknote ger mer tid i vården

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset sparar inte bara tid för läkarna, utan minskar även missförstånden mellan sköterskor och läkare. Affärspotentialen förädlas av Flemingsberg Science.

Simulerar den svåraste vården

En simuleringsmodell för hjärt- kärlsystemet kan öka förståelsen och förutse behandlingsresultatet hos svårt sjuka hjärt-, lungpatienter. Idén kommer från överläkare Michael Broomé som också utvecklat ett undervisningsverktyg från modellen.

Moderna labb kräver bättre utbildning

Dagens labbutbildningar håller inte måttet, menar Camilla Linder. Att bara läsa manualen till de högteknologiska instrumenten räcker inte. Personalen måste också kunna lösa de problem som uppstår i vardagen.