Nya prognosverktyg för vården i pandemins spår

När Region Stockholm behövde styra patienterna efter vårdens kapacitet vände de sig till Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik vid KTH. Nu finns prognosverktyg redo baserade både på tidigare data och intervjuer. Användning av liknande verktyg blir allt mer relevant i pandemins spår.

Region Stockholm hörde av sig till forskarna precis innan coronakrisen blev ett faktum.
– Vi sa att vi gärna hjälpte till och kunde ta fram ett prognosverktyg som har sin bas i vår tidigare forskning. Ännu har det dock inte tagits i bruk men nu finns det redo om det skulle behövas, säger han.
Genom att använda både insamlade data och intervjuer med vårdpersonal kan forskarna visa vid vilket sjukhus en viss patient snabbast får rätt hjälp.

Sebastiaan Meijer är vice skolchef vid CBH-skolan på KTH.

Sebastiaan Meijer har länge forskat inom simuleringar och prognoser för transportsektorn. Men att skapa system för vårdens logistik är betydligt mer komplicerat, berättar han.
– Här behöver vi utforma system som kan hantera mycket komplexa flöden av patienter och personal, mellan och inom olika vårdinrättningar, säger Sebastiaan Meijer.
Forskarna har även arbetat med prognoser kring vårt psykiska välmående och hur vi bättre kan hantera det ur ett samhällsperspektiv. Något som visat sig allt viktigare ju längre coronapandemin pågår.
– Vi bygger modeller som kan visa hur olika insatser mot psykisk ohälsa gör mest nytta. Långsiktigt handlar det om hur vi skapar strukturer som gör samhället socialt hållbart.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.

Campus Flemingsberg är ett nav i bekämpningen av covid-19

Utvecklingen av ett svenskt vaccin mot coronaviruset pågår för fullt vid Campus Flemingsberg. Men det skiljer sig från övriga vaccin som utvecklas världen runt. Blir det framgångsrikt kan det hjälpa även vid framtida pandemier.

Snabb omställning gav lyckat digitalt öppet hus

I år var första gången ett gemensamt öppet hus skulle hållas för alla utbildningar på Campus Flemingsberg. Men när coronakrisen blev faktum gick sex månaders förberedelser om intet. Alternativet blev nya digitala lösningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2020-05-22T12:38:51+02:00
Till toppen