God samverkan bäddar för snabb utveckling av Flemingsbergsdalen

Planprogrammet för Flemingsbergsdalen ger förutsättning för tusentals nya arbetstillfällen, bostäder, handel, nöjen och service. Redan under 2022 planeras för ett första spadtag för Operan och Dramatens nya produktionscenter.

I april godkändes planprogrammet för Flemingsbergsdalen i Huddinges kommunfullmäktige.
– Jag är stolt över att vi lyckades nå så långt på en så kort tid. Vi har arbetat mycket intensivt, både internt på kommunen och i samarbete med konsortiet bakom utvecklingen av området, säger Ida Larsson, planarkitekt, Huddinge kommun.

Knyter samman dagens Flemingsberg
Området ska rymma cirka 35 000 arbetsplatser, runt 5 000 bostäder kommersiell service, tre parker, fyra skolor, sju förskolor, evenemangsanläggning, hotell- och kongressanläggning och ett resecentrum.
Allt i form av en välkomnande stadsmiljö som knyter samman alla delar av Flemingsberg i en nya kärna. Samtidigt som satsningen görs med ambitionen att förbättra balansen i hela regionen.
– Huvudmålet är att tillföra många fler arbetsplatser vilket gör det möjligt att skapa en bättre balans mellan de norra och södra delarna av Stockholm, för att man ska kunna både bo och arbeta söder om city.
I planprogrammet finns flera visionsbilder som visar hur platsen kommer att te sig år 2050. Men redan i dag pågår detaljplaner för delar av området och bland det första som byggs blir ett nytt produktionscenter för Operan och Dramaten.

Ett nytt Kungsträdgården
Planprogrammet rymmer även en överdäckning av Huddingevägen och dagens järnvägsspår vilket skapar en ny plats i samma storlek som Kungsträdgården i Stockholm city.
– Det är en spännande utmaning att fylla den platsen med innehåll som känns relevant och trivsam för många. Det blir en plats med stor potential, säger Ida Larsson.
En av utmaningarna är att skapa den kritiska massa av dag- och nattbefolkning som krävs för en levande stadskärna.
– Därför planerar vi för en tät bebyggelse med höga hus, både i kontors- och bostadsdelen. Då är det en utmaning att samtidigt skapa gröna ytor för boende och barn samt plats för ekosystemtjänster.
Det fysiska planprogrammet ger en rätt rymlig kostym till det som ska vidareutvecklas i de enskilda detaljplanerna.
– Där kan vi lyfta frågor som hur framtidens handel kommer att se ut och vad kommer vi att kräva av framtidens arbetsplatser.
En viktig del är att på längre sikt skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Därför är målet en gatumiljö som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Internationell prägel
Under planarbetet har man gjort flera studiebesök runt om i Stockholm men även i Köpenhamn.
– Vi planerar även för ett nytt resecentrum i Flemingsberg för att göra kollektivtrafiken attraktivare och effektivare. I Köpenhamn inspirerades vi av hur de arbetat med att skapa platser som lockar olika människor till det offentliga rummet.
Flemingsberg finns i dag cirka 150 olika nationaliteter representerade och det skulle kunna få ett genomslag även i det offentliga rummet, menar Ida Larsson.
– Genom att utgå från den mångfald Flemingsberg har redan idag hoppas vi kunna skapa en internationell prägel på området och attrahera globala aktörer med lokal förankring.

Här hittar du planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.

Campus Flemingsberg är ett nav i bekämpningen av covid-19

Utvecklingen av ett svenskt vaccin mot coronaviruset pågår för fullt vid Campus Flemingsberg. Men det skiljer sig från övriga vaccin som utvecklas världen runt. Blir det framgångsrikt kan det hjälpa även vid framtida pandemier.

Snabb omställning gav lyckat digitalt öppet hus

I år var första gången ett gemensamt öppet hus skulle hållas för alla utbildningar på Campus Flemingsberg. Men när coronakrisen blev faktum gick sex månaders förberedelser om intet. Alternativet blev nya digitala lösningar.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2020-09-09T10:54:17+02:00
Till toppen