Smart tillägg sparar dyr vårdtid

Ett smart tillägg till journalsystemet vid Karolinska Universitetssjukhuset förädlades till en produkt inom projektet Kraftcentrum Flemingsberg. Resultatet blev Clicknote som drivs av läkaren Joakim Crafoord.

Idén till Clicknote fick Joakim Crafoord när han tjänstgjorde som röntgenläkare. Arbetet med att granska och planera röntgenundersökningar var både monotont och tidsödande. Ett bristande IT-stöd ökade risken för missförstånd.

Tack vare egna kunskaper i programmering utvecklade han ett programtillägg som både kan spara tid och ge stöd i arbetet. När han hörde om projektet Kraftcentrum Flemingsberg såg han möjligheten att sprida programmet till fler.

– Det var en fantastisk möjlighet för mig. Att ha ett stöd av en affärsarkitekt genom hela resan gjorde det mycket enklare, säger Joakim Crafoord, i dag medicinsk chef vid Telemedicine Clinic.
– Liknande satsningar som Kraftcentrum är exakt vad som behövs för att fler ska våga satsa på att utveckla sina idéer.

Clicknote har dock inte vuxit till sin fulla potential, mest på grund tidsbrist, menar han. Eftersom kunderna finns inom Sveriges regionerna så krävs en större säljinsats än vad som varit möjligt för honom de senaste åren.
– Men de tidigare kunderna finns fortfarande kvar. Och jag lärde mig otroligt mycket under projektet, bland annat genom en mycket bra startupkurs hos Sting.

Bland licenskunderna finns fortfarande Karolinska Universitetssjukhuset och äldrevården i södra Stockholm.

Clicknote kombinerar fraser
Clicknote är ett programtillägg som kan användas till exempel till ett journalsystem. Programmet gör det möjligt att kombinera samman standardfraser som ofta används och då snabba upp en dokumentation eller planering. Clicknote rymmer också påminnelsefunktioner och hjälplänkar som ytterligare effektiviserar arbetet.
Mer om Clicknote: clicknote.se

Mer om Kraftcentrum Flemingsberg och Flemingsbergsmodellen.

Tillfällig omledning av Hälsovägen

På Hälsovägen startar snart bygget av 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler. Här kommer även nya gångstråk och torg att anläggas. En tillfällig omledningsväg har byggts på Hälsovägens mittremsa. Det befintliga körfältet på norra sidan (från Huddingevägen i riktning mot Flemingsbergs centrum) stängs av på grund av schaktarbeten för ledningar.

Ny nod för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsberg

Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.

Campus Flemingsberg är ett nav i bekämpningen av covid-19

Utvecklingen av ett svenskt vaccin mot coronaviruset pågår för fullt vid Campus Flemingsberg. Men det skiljer sig från övriga vaccin som utvecklas världen runt. Blir det framgångsrikt kan det hjälpa även vid framtida pandemier.

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA

Vill du veta mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA
CF_logo_neg
2019-12-18T12:50:04+01:00
Till toppen