Kunskapsområden inom organisationerna på Campus Flemingsberg

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta rätt information om de olika kunskapsområden som finns på Campus Flemingsberg genom denna sammanställning av organisationer på campus. Klicka på resp organisation för att läsa mer.

SÖK KUNSKAPSOMRÅDE 

[ivory-search id="1227" title="Sök kunskapsområden"]

Röda korsets högskola

Sedan starten 1866 har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige. Idag arbetar drygt 80 personer vid högskolan och vi har ca 850 studenter. Samarbete och samverkan med andra organisationer är en utvecklad kompetens och angeläget för Röda Korsets Högskola (RKH). Vi är särskilt intresserade av ytterligare samverkan inom närregionen och med andra organisationer, både inom offentlig och privat verksamhet.

Läs mer om Röda Korsets Högskola

KONTAKT

Henrik Eriksson
Professor i omvårdnad
henrik.eriksson@rkh.se
+46 (0)8 587 516 70

Marja Schuster
Docent i omvårdnad, Dekan för utbildning
schm@rkh.se
+46 (0)8 587 516 47

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Södertörns högskola har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Södertörns högskola erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Läs mer om Södertörns högskola

KONTAKT

Xxxx Xxxxxxx
Titel, Organisation
xxx.xxxx@xxx.se
08-xxx xxx xx

KTH Flemingsberg

Verksamheten i Flemingsberg är en del av skolan för Kemi Bioteknik och Hälsa, med inriktning på Medicinteknik och Hälsosystem, MTH.
Verksamheten innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Läs mer om KTH Flemingsberg

KONTAKT

Sebastiaan Meijer
smeijer@kth.se

Karolinska Institutet – KI SYD

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet  utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Viktiga områden i Campus Flemingsberg är Biovetenskap, Medicinsk Teknik, Medicin och Odontolog

Läs mer om Karolinska Institutet

KONTAKT

Richard Cowburn
richard.cowburn@ki.se
+852486478

Want to know more?
Subscribe to our newsletter.

CF_logo_neg

Want to know more?
Subscribe to our newsletter.